Drukāt
05.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji, Valsts vides dienests

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts izstrādāts pamatojoties uz MK 2014.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.38 14.§ – sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”, ar kuru izslēdz normu par pieteikuma iesniegšanu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai.

Vienlaicīgi projektā iekļauti Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) sniegtie priekšlikumi, kuri precizē atbildību par nolietota atmesta transportlīdzekļa pārvietošanas pienākumu, kā arī transportlīdzekļa apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam ikgadējā pārskata iesniegšana institūciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojekts plānots izsludināt 2015.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Normatīvais akts/Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Madara Buša, tālr.67026569, e-pats: madara.busa@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

18.06.2015., VSS-675

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/