Drukāt
05.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pašvaldības, atkritumu apsaimniekotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”” (turpmāk – noteikumu projekts) tiks izstrādāti pamatojoties uz Kuldīgas novada izteikto priekšlikumu un sniegto ekonomisko pamatoju. Šobrīd Kuldīgas novada Laidu pagasts ir Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona sastāvā un Kabiles, Rendas un Vārmes pagasti ir Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona sastāvā. Tā kā novadā darbojas viens atkritumu apsaimniekotājs SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, tad esošā situācija ļoti sarežģī atkritumu apsaimniekotāja darbu un loģistiku, jo atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmajai daļai atkritumu apsaimniekošanas reģiona administratīvajā teritorijā radušos atkritumus nogādā apglabāšanai tikai attiecīga atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu poligonā. Kuldīgas novada gadījumā šobrīd tie ir trīs dažādi poligoni.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2015.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Normatīvais akts/Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Madara Buša, tālr.67026569, e-pats: madara.busa@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

18.06.2015., VSS-676

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/