Drukāt
12.05.2015
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - Likumprojektu Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts “Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu”

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā Protokols par stratēģisko vides novērtējumu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministrijas, pašvaldību institūcijas, biedrības, vides konsultāciju firmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā, ka Latvijas Republikas vides ministrs 2003.gada 21.maijā kopā ar 36 citu valstu pārstāvjiem Kijevā (Ukrainā) parakstīja Espo konvencijas “Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” (turpmāk – Espo konvencija) Protokola projektu par stratēģisko vides novērtējumu (turpmāk – SIVN protokols).

2008.gada 12.novembrī Eiropas Kopienas vārdā tika apstiprināts Espo konvencijas SIVN protokols. Ņemot to vērā, Latvija virza likumprojektu par SIVN protokola ratificēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojekta izsludināšana plānota šā gada 21.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji aicināti izteikt priekšlikumus par normatīvā akta projektu sūtot informāciju uz e-pastu: pasts@varam.gov.lv vai sandija.balka@varam.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

10.

Cita informācija

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Sandija Balka, t.67026916 (Sandija.Balka@varam.gov.lv).

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Likumprojekta izsludināšana plānota šā gada 21.maija Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/