Drukāt
10.11.2015
Jau drīzumā valsts un pašvaldību publiskie pakalpojumi vienkopus būs pieejami arī reģionālās attīstības nozīmes centros – Balvos, Smiltenē un Tukumā

Otrdien, 2015. gada 10. novembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās attīstības nozīmes centros – Balvos, Smiltenē un Tukumā. Jau drīzumā šo pašvaldību iedzīvotāji varēs saņemt valsts un pašvaldības publiskos pakalpojumus vienkopus - ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!

Valdības lēmums paredz piešķirt dotāciju (142 650 eiro ) šo centru sagatavošanas darbu veikšanai, paredzot ieguldījumus infrastruktūras izveidē un modernizācijā, lai ar 2016.gada 1.jūliju centri varētu uzsākt apkalpot klientus. Plānots, ka vienkopus būs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts zemes dienesta un pašvaldību pakalpojumi. Nākotnē plānots papildināt valsts iestāžu sniegto pakalpojumu skaitu, tomēr līdz tam pašvaldību speciālisti sniegs konsultācijas iedzīvotājiem par šo institūciju e-pakalpojumiem un palīdzēs e-pakalpojumu lietošanā.

Vislielākie ieguvēji no valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru izveidošanas Latvijā būs tieši novadu iedzīvotāji, kuri nepieciešamos pakalpojumus varēs saņemt ātrāk un ērtāk. Turklāt laikā, kad notiek aktīvas diskusijas par birokrātijas samazināšanu, šādu centru atvēršana ir spilgts piemērs tam, ka, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, iespējams samazināt administratīvo slogu. Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespējas saņemt publiskos pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm,” sacīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Atgādinām, ka līdz 2015.gada beigām visā Latvijā tiks atklāti 66 Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centri. Informācija par iedzīvotājiem tuvāko Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pieejama - https://www.latvija.lv/lv/pakalpojumucentri

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv    

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/