Drukāt
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/