Drukāt
2015. gada 6.novembrī VARAM konsultācijas par klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/