Drukāt
2015. gada 6.novembrī VARAM konsultācijas par klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/