Drukāt
08.06.2018
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/publiskie_pakalpojumi/