Drukāt
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/publiskie_pakalpojumi/