Drukāt
Pašvaldību saistošo noteikumu un iekšējo normatīvo aktu izstrāde

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), kopīgi ar SIA „NK konsultāciju birojs”, ir izstrādājusi metodiku, lai nodrošinātu vienotu pašvaldību pieeju iekšējo un ārējo normatīvo aktu izstrādē, lai informētu pašvaldības par biežāk pieļautajām juridiskās tehnikas kļūdām, izstrādājot pašvaldību saistošos noteikumus un lai sniegtu vispusīgu skaidrojumu un ministrijas ieteikumus pašvaldību deputātiem, amatpersonām un darbiniekiem par to, kā piemērojamas konkrētās nozares normatīvo aktu normas.

Metodiskajā materiālā sniegtas vispārējas vadlīnijas juridiskās tehnikas piemērošanā pašvaldību saistošo noteikumu izstrādē, kā arī ieteikumi un biežāk sastopamās kļūdas pašvaldību saistošo noteikumu izstrādē, kas izstrādāti izmantojot likumā „Par pašvaldībām” un speciālajos normatīvajos aktos ietverto deleģējumu.

Iespēju robežās, mainoties tiesiskajam regulējuma, tiesu praksei un citām aktualitātēm, ministrija aktualizēs un pilnveidos šo materiālu.

Ministrija nepretendē uz absolūto patiesību šajā metodiskajā materiālā un ir atvērta ierosinājumiem, papildinājumiem, kā arī komentāriem par šo materiālu.

Kopā mēs varam vairāk!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/met/pasv/