Drukāt
Prezentācijas no VARAM semināra par klimata pārmaiņu konferences Parīzē rezultātiem.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/