Drukāt
Prezentācijas no VARAM semināra par klimata pārmaiņu konferences Parīzē rezultātiem.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/