Drukāt
29.01.2016
Sagatavoti četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti angļu valodā
Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti angļu valodā.
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/latvijas_plan_reg_un_pasv_ter_att/jaunumi/