Drukāt
2015. gada 5. februāra sanāksmes materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/