Drukāt
2015. gada 2. novembra sanāksmes materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/