Drukāt
Aicinām piedalīties programmas URBACT III īstenošanas tīklu konkursa izsludināšanas pasākumā šī gada 23.martā Briselē

Eiropas teritoriālās sadarbības programma integrētai pilsētu attīstībai URBACT III izsludina projekta pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai īstenošanas tīklu (Implementing networks)  izveidošanai. Projektu pieteikumu iesniegšana tiks uzsākta šī gada 22. martā un ilgs trīs mēnešus.

Jauno īstenošanas tīklu mērķis ir atbalstīt Eiropas pilsētas to integrēto pilsētvides attīstības stratēģiju un rīcības plānu ieviešanā. Piedaloties īstenošanas tīklos, pilsētas ne tikai dalīsies pieredzē un pārņems labo praksi no citām Eiropas pilsētām, bet arī strādās kopā, lai uzlabotu savas pilsētvides stratēģijas un rīcības plānus, kā arī radīs jaunas idejas, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar ilgtspējīgu pilsētu attīstību.

Pieejamais budžets vienam īstenošanas tīklam ir 600 000 - 750 000 euro, atkarībā no partneru skaita, ar papildu finansējumu 127 000 euro ekspertu piesaistīšanai. Konkursa ietvaros ir plānots finansējuma saņemšanai atlasīt 15 īstenošanas tīklus.

Informatīvais pasākums notiks šī gada 23. martā Briselē, Beļģijā, ar mērķi informēt pilsētas un citus potenciālos atbalsta saņēmējus par konkursu un pieteikšanas nosacījumiem.


Reģistrēties pasākumam var šeit: http://urbactevent.onetec.eu/form2016.asp


Vairāk informācijas par URBACT aktivitātēm var atrast www.urbact.eu.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/