Drukāt
Valsts sekretārs

Rinalds Muciņš

Izglītība:

01.09.2009. - 01.01.2011. Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs Biznesa augstskolā "Turība"
01.09.1993. - 01.01.1998. Jurista kvalifikācija Latvijas Universitātē
01.09.1990. - 01.06.1993. Vidējā izglītība Rīgas 99. vidusskolā

Darba pieredze:

No 26.02.2016.  - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

12.12.2014. - 25.02.2016. Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors
01.05.2010. - 11.12.2014. Veselības ministrijas valsts sekretārs 
01.04.2010. - 01.05.2010. Veselības ministrijas padomnieks
01.01.2010. - 01.05.2010. Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA pētnieks
01.10.2009. - 01.05.2010. Konsultants veselības sistēmu vadībā un organizācijā, pašnodarbināta persona
01.12.2004. - 01.09.2009. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
01.03.2004. - 01.12.2004. Veselības ministrs
01.08.2002. - 01.03.2004. Labklājības/Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks - Sabiedrības veselības departamenta direktors, Veselības departamenta direktora vietnieks
01.07.2000. - 01.08.2002. Valsts obligātās veselības apdrošināšnas aģentūras valdes loceklis, Juridiskā departamenta direktors
01.02.1995. - 01.07.2002. Valsts obligātās veselības apdrošinašanas aģentūras, Valsts slimokases, Rīgas rajona slimokases jurists
01.10.2007. - 01.12.2015. Rīgas Stradiņa universitātes Studiju kursa "Medicīnas tiesības" lektors 

Valodu prasmes:

Latviešu valoda - dzimtā
Angļu valoda - brīvi
Krievu valoda - brīvi  

Papildu informācija

Apbalvojumi:
2008. - Ministru kabineta Atzinības raksts
2014.; 2012.; 2004 - Veselības ministrijas Atzinības raksts

Publikācijas:
Anete Erdmane, Ieva Leimane-Veldmeijere, Rinalds Muciņš, Uldis Veits. Ziņojums par Pasaules veselības organizācijas garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešanu Latvijā. Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA. Rīga, 2009.
Medicīnas tiesības, Sagatavojis autoru kolektīvs S.Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2015
                                        

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/valsts_sekretars/