Drukāt
URBACT III programma izsludina pirmo projektu pieteikumu konkursu īstenošanas tīklu izveidei

2016. gada 22. martā URBACT III programma izsludināja atklātu projektu pieteikumu konkursu īstenošanas tīklu (Implementation Networks) izveidei. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016. gada 22. jūnijs.

Īstenošanas tīklu mērķis ir uzlabot pilsētu integrēto attīstības stratēģiju un rīcības plānu ieviešanu. Iesaistoties īstenošanas tīklā, strādājot kopā pie pilsētu stratēģiju un rīcības plānu uzlabošanas un rodot jaunus risinājumus ilgtspējīgas pilsētvides attīstības izaicinājumiem, pilsētām būs iespēja dalīties ar pieredzi un labo praksi.

Projektu pieteikumu konkurss ir vērsts uz Eiropas Savienības 28 dalībvalstu, Norvēģijas un Šveices pilsētām, kurām jau ir integrētas pilsētvides attīstības stratēģijas/rīcības plāni. Šiem plāniem ir jābūt vērstiem uz specifisku politiku izaicinājumu risināšanu un pilsētai, kura vēlas iesaistīties īstenošanas tīklā ir jābūt nodrošinātai pieejai finansējumam savas stratēģijas/rīcības plāna ieviešanai. 

Programmas finansējums vienam tīklam ir no 600 000 EUR līdz 750 000 EUR, kas ir atkarīgs no partneru skaita, kuri tiek iesaistīti tīklā, kā arī papildus 127 000 EUR ekspertu piesaistei. Projektu pieteikumu konkursa laikā tiks atlasīti 15 īstenošanas tīklu izveides projekti.

Informācija par atklāto projektu pieteikumu konkursu īstenošanas tīklu izveidei ir pieejama URBACT mājas lapā, kur tiks ievietota arī aktualizētā informācija par plānotajiem pasākumiem un partnerības izveides iespējām.

Jaunāko informāciju par projektu pieteikumu konkursu var uzzināt URBACT Twitter kontā: Latvia@urbact.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/pilsetvides_attistibas_programma_urbact_3/