Drukāt
Informācija par īpašumiem

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nomātiem īpašumiem

Nr.
p.k.

Iznomātājs

Adrese

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

Personu grupa

 Peldu iela 26/28, Rīga

 31.12.2016.

 382.8

6.29

2.

VAS  Valsts nekustamie īpašumi

 Doma laukums 8, Rīga

 31.12.2022.

 612.6

2.25

3.

VAS “Latvijas dzelzceļš”

 Vaļņu iela 30, Rīga

 31.12.2019.

 1135.1

2.96

 

 

Informācija par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iznomātiem īpašumiem

Nr.
p.k.

Nomnieks

Adrese

Liguma
darbības termiņš

Platība
kv.m.

Nomas maksa
EUR/kv.m.

1.

 SIA “Baltic Catering”

 Peldu iela 25, Rīga

 30.06.2021.

 66.42

2.76

2.

 A.Suitiņš

 Pils iela 17, Rīga

 Beztermiņa

 75.9

1.78

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/informacija_par_ipasumiem/