Drukāt
11.05.2016
VARAM aicina pārdomāti izmantot mums pieejamos resursus un lietot e-pakalpojumus

2016. gada 13.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piedalīsies Latvijas Valsts un radio televīzijas centra organizētā Meža dienā Smiltenes novadā. Tādā veidā VARAM aicina pārdomāti izmantot mums pieejamos resursus un saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm izmantot e-vidi.

Šobrīd papīrs un kartons veido nozīmīgu daļu no sadzīves atkritumu daudzuma. Palielinoties elektronisko dokumentu apritei un e-pakalpojumu izmantošanai iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, tiek taupīts ne vien laiks un finanšu līdzekļi, bet arī saudzēta vide, īpaši Latvijai nozīmīgie mežu resursi.

VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis atzīmē: „Aicinu izmantot e-pakalpojumus un elektronisko dokumentu apriti kā primāro valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas veidu. Tā ir ērta un ātra saziņa. Turklāt šobrīd e-vidē var saņemt jau vairāk kā 300 dažādu valsts un pašvaldību e-pakalpojumus.”

Konsultācijas, kā izmantot e-pakalpojumus, var saņem ne tikai pie pakalpojumu sniedzējiem, bet arī VARAM izveidotajos Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). Šobrīd visā Latvijā darbojas jau 59 VPVKAC. Tajos ir pieņemti vairāk kā 10 000 pakalpojumu pieteikumi un sniegtas apmēram 4000 konsultācijas. Informāciju par tuvāko VPVKAC iespējams iegūt https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri 

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/