Drukāt
Publiskās diskusijas "Latvijas nākotne jaunajā klimata realitātē" prezentācijas

1. Climate change – the current global situation. T.Uustal, Estonian Environmental Research Centre

2. Latvijas nākotne jaunajā klimata realitātē. A.Vīksna, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

3. Low Carbon Development – global tendencies.  Dr. S. Buckle, CMG FInstP, Head of Climate, Biodiversity and Water Division, Environment Directorate, OECD

4. Oglekļa mazietilpīga attīstība Latvijā.  Dr.Oec. I.Prūse, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nacionala_klimata_politika/