Drukāt
13.06.2016
Valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centros reģistrēti jau 20 000 pieteikumi publiskajiem pakalpojumiem

2016. gada 8. jūnijā plkst. 13:36 Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmā tika reģistrēts divdesmittūkstošais pieteikums publiskajam pakalpojumam. 

Pieteikums par 20 tūkstošo pakalpojumu saņemts Viesītes VPVKAC, pieņemot iedzīvotāja iesniegumu Bērna kopšanas pabalsta saņemšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis  atzīmē: „Esmu gandarīts, ka iedzīvotāji un uzņēmēji ir novērtējuši iespēju saņemt publiskos pakalpojumus ērtāk, ātrāk, izdevīgāk! Par to liecina divdesmittūkstošais saņemtais pakalpojuma pieteikums VPVKAC Viesītē. Tas apliecina, ka VARAM īstenotā sadarbība ar pašvaldībām, sniedzot iespēju iedzīvotājiem un uzņēmējiem saņemt publiskos pakalpojumus vienuviet, ir attaisnojusies. Arī šajā un nākamajā gadā turpināsim VARAM veiksmīgi iesākto darbu, attīstot VPVKAC tīklu un paplašinot tajos pieejamo publisko pakalpojumu skaitu.”

Šobrīd populārākais no VPVKAC pieņemtajiem pakalpojumiem ir slimības pabalsti – pieņemts 7 721 iesniegums. Savukārt darbīgākais VPVKAC ir Ķekavas novadā, kas ir sniedzis 3 168 pakalpojumus.

Šobrīd novadu nozīmes attīstītības centros ir izveidoti 56 VPVKAC ar 74 klientu apkalpošanas punktiem.

VPVKAC var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī saņemt informāciju un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/