Drukāt
10.06.2016
LIFE informatīvais seminārs

Dienas kārtība, ievads - J. Vēbers, LVAFA LIFE atbalsta vienības vadītājs


Informācija par LIFE programmu I. Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece


LIFE Klimata pasākumu apakšprogramma S. Grīnvalde, VARAM Klimata politikas departamenta vecākais eksperts


LIFE Vides apakšprogramma D. Ozola, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore


LIFE Vides apakšprogramma I. Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece


LIFE projektu pieteikumu sagatavošana R. Ratfelders, NEEMO


2015.gadā iesniegto projektu noraidījumu iemeslu apkopojums un tipiskākās kļūdas M. Malnača, LVAFA LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte


CAP LIFE LAT projekta mērķi un uzdevumi J. Vēbers, LVAFA LIFE atbalsta vienības vadītājs


Nacionālā līdzfinansējuma iespējas LIFE projektiem L. Baumane, LVAFA LIFE atbalsta vienības vecākā eksperte


Noslēgums,jautājumi I. Mendziņa, VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/