Drukāt
2015.gada 18.-19.maija un 21.-22. maija VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” semināru – Apmācības seminārs par KK/KN procedūrām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoriem, Apmācības seminārs par KK/KN procedūrām rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu, novērtējumu - PREZENTĀCIJAS

Prezentācijas no Apmācības semināra par KK/KN procedūrām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoriem:

 


Prezentācijas no Apmācības semināra par KK/KN procedūrām rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu, novērtējumu:

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/