Drukāt
Projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ekspertu seminārs “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai” - PREZENTĀCIJAS

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/