Drukāt
31.08.2016
Normatīvo aktu projekti e-pārvaldes jomā
Šī sadaļa ietver normatīvo aktu projektus, kuri ir izveidoti laika posmā līdz 30.08.2016.

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē VSS-525, 14.05.2015

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

V.Ķeņģis, tālr. 66016528, vitalijs.kengis@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 „Parakstu vākšanas sistēmu drošības un tehniskās prasības””

Aprites stadija:

Apstiprināts MK 09.06.2015. (prot. Nr. 28), MK noteikumi Nr. 297

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Gaile, tālr. 66016546, inese.gaile@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""

Aprites stadija:

Iesniegts izsludināšanai VSS

Dokumenti:

Anotācija/normatīvais akts/uzziņa

Atbildīgais:

S.Sīpola, tālr.66016532, santa.sipola@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu

Aprites stadija:

Apstiprināts MK 14.10.2014. (prot. Nr. 55), MK instrukcija Nr. 10

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts  Apstiprinātais normatīvais akts

Atbildīgais:

A.Stirna, tālr.66016542, aigars.stirna@varam.gov.lv

 

Nosaukums:

Parakstu vākšanas sistēmas drošības un tehniskās prasības

Aprites stadija:

Apstiprināts MK 12.08.2014. (prot. Nr. 44), MK noteikumi Nr. 471

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

K.Jansons, tālr.66016567, kaspars.jansons@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/e_parvaldes_joma/