Drukāt
05.09.2016
Ar VARAM atbalstu veicinās IKT izmantošanu mazos un vidējos uzņēmumos reģionos

Jau drīzumā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu tiks īstenoti pasākumi, lai pilnveidotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmes reģionos. Sagaidāms, ka šie pasākumi mazinās “digitālo plaisu” starp pilsētas un lauku reģionu MVU un veicinās reģionālo uzņēmējdarbību. 

Šādu pasākumu īstenošanu paredz VARAM īstenotais projekts “Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” (SKILLS+).

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis atzīst: “Mūsu mērķis projekta SKILLS+ ietvaros ir uzlabot reģionālo mazo un vidējo uzņēmumu IKT prasmes un pilnveidot politikas instrumentus. Tādējādi mazie un vidējie uzņēmumi pilnībā varēs izmantot iespējas, ko sniedz vienotais Eiropas digitālais tirgus un digitālā ekonomika.

Projektā kopā iesaistīti 12 partneri no 11 valstīm/reģioniem un tā vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Lai nodrošinātu sekmīgu šī projekta īstenošanu mūsu valstī, ir izveidota Latvijas iesaistīto pušu darba grupu. Tajā piedalās pārstāvji no valsts un nevalstiskajām organizācijām, asociācijām, mācību iestādēm un Latvijas plānošanas reģioniem. Kā padomdevējs tajā piedalās arī Latvijas Universitāte.

Plašāka informācijas par projekti SKILLS+ ir pieejama http://ieej.lv/pFHfm

Projekts tiks īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros. Projekta pirmā - izstrādes fāze ilgs 3 gadus (04/2016-03/2019) bet otrā - ieviešanas fāze ilgs 2 gadus (04/2019- 03/2021).

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/