Drukāt
13.09.2016
JAUNS: MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

A.Stirna, tālr. 67026542, aigars.stirna@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/e_parvaldes_joma/