Drukāt
14.09.2016
VARAM iepazīstina Indijas IT ministru ar Latvijas paveikto e-pārvaldes jomā

Trešdien, 2016.gada 14.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis tikās ar Indijas elektronikas, informāciju tehnoloģiju (IT) un tieslietu ministru Ravi Šankaru Prasadu un iepazīstināja ar Latvijas paveikto e-pārvaldes jomā.

Vizītes laikā Rīgas IT Demo centrā E.Beļskis uzsvēra: “Latvija aktīvi strādā, lai ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbalstu veidotu atvērtu, efektīvu, uz rezultātu un sadarbību orientētu valsts pārvaldi. Lai sasniegtu šo mērķi plānots izmantot Eiropas Savienības fondu finansējumu, īstenojot jaunu pieeju IKT attīstības struktūrfondu pārvaldībai. Tās pamatā ir vienotas valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu IKT arhitektūras izstrāde un ieviešana.”

Runājot par e-pārvaldes sniegtajām iespējām iedzīvotājiem un komersantiem, E.Beļskis atzīmēja Latvijas paveikto, attīstot valsts un pašvaldību sniegto e-pakalpojumu klāstu vienotā portālā Latvija.lv  . Šobrīd Latvija.lv var saņemt vairāk kā 120 dažādus e-pakalpojumus, ko sniedz 20 dažādas iestādes. Lai popularizētu e-pakalpojumu lietošanu, VARAM ciešā sadarbībā ar partneriem ir īstenojusi arī informatīvu kampaņu “Valsts in internetā”.

Apzinoties nepieciešamību nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus publiskos pakalpojumus visā valsts teritorijā, VARAM valsts sekretāra vietnieks iepazīstināja ar VARAM īstenoto iniciatīvu, izveidojot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu. Šajos klientu apkalpošanas centros visiem Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, neatkarīgi no viņu fiziskās un juridiskās adreses ir iespējas saņemt vienkopus publiskos pakalpojumus gan klātienē, gan pilnveidot savas prasmes aktīvākai un ērtākai e-pakalpojumu izmantošanai internetā Šo iniciatīvu atzinīgi ir novērtējuši gan Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji, gan citas Eiropas dalībvalstis.

Savukārt iepazīstinot ar sekmīgiem piemēriem dažādu IKT risinājumu izveidošanā un attīstīšanā, E.Beļskis izcēla 2015. gadā izveidoto e-dokumentu kopparakstīšanas risinājums ar Igauniju. Tādējādi Latvijas valsts iestādēm un privātpersonām ar Igaunijas partneriem iespējams e-parakstīt divpusējus līgumus, to pilnībā veicot Latvijas e-paraksta risinājumā.

Kristīne Kļaveniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv  
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/