Drukāt
29.09.2016
Iedzīvotāji un uzņēmēji arvien aktīvāk izmanto Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumus

Iedzīvotāji un uzņēmēji visā Latvijā arvien aktīvāk izmanto iespēju pakalpojumus saņemt Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) – 2016. gada 26.septembrī VPVKAC pakalpojumu vadības sistēmā reģistrēts jau trīsdesmittūkstošais pieteikums valsts pakalpojumiem. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis atzīst: “Esmu gandarīts, ka iedzīvotāji un uzņēmēji, taupot laiku un naudu, ir novērtējuši iespēju saņemt sev nepieciešamos valsts publiskos pakalpojumus vienuviet. Īstenojot VPVKAC izveidi, VARAM ir izveidojusies laba sadarbība ar pašvaldībām. Tāpēc arī turpmāk plānojam attīstīt VPVKAC tīklu un paplašināt tajos pieejamo publisko pakalpojumu skaitu.”

Pašlaik Latvijā ir izveidoti 59 VPVKAC ar 74 klientu apkalpošanas punktiem novadu nozīmes un reģionu nozīmes attīstības centros. No 30 000 pieteiktajiem publiskajiem pakalpojumiem 20 609 ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumi, 2 781 – Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi, savukārt 7 255 ir reģistrētās konsultācijas.

No VSAA publiskajiem pakalpojumiem visbiežāk pieteiktais ir “Slimības pabalsts”. Turpretim no VID publiskajiem pakalpojumiem populārākais pieņemtais pakalpojums ir “Gada ienākumu deklarācija”.

Konsultāciju laikā VPVKAC apmeklētāji visbiežāk interesējas par VID, Lauku atbalsta dienesta, VSAA, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes publiskajiem pakalpojumiem. 

Par e-pakalpojumiem, kas pieejami portālā www.latvija.lv, VPVKAC apmeklētājus visvairāk interesē Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumi.

Pēc reģistrēto pakalpojumu skaita ir secināms, ka visaktīvāk VPVKAC izmanto Ķekavas, Salaspils, Auces, Ādažu, Dagdas un Viļānu novada klientu apkalpošanas centros.

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv   

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/