Drukāt
09.11.2016
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā - MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Komersanti, kuri pirmie Latvijas Republikas teritorijā realizē preces iepakojumā, kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotu vai neiepakotu preču vai produktu kopumam (pirkumam) pievieno iepakojumu, vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis:

nodrošināt MK noteikumu Nr. 983 atbilstību grozījumiem Iepakojuma likumā.

Noteikumu projekts salīdzinājumā ar spēkā esošo paredz:

precizēt atsauci uz iestādi, kas veic iepakotāju un iepakojuma apsaimniekotāju reģistrāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt 2016. gada 24. novembra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Pielikumā datne: VARAMNot_08112016_iepreg; VARAMAnot_08112016_iepreg.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Iesniegt ministrijai priekšlikumus rakstiskā veidā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

-

10.

Cita informācija

-

11.

Atbildīgā amatpersona

Tatjana Alekse, tālr.67026479, e-pats: tatjana.alekse@varam.gov.lv

12.

Izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē datums un VSS-Nr.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pazinojumi_par_lidzdalibas_iesp/