Drukāt
Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese)

 

Aktuālākā informācija iedzīvotājiem un juridiskām personām par e-adresi tiek publicēta vietnē https://mana.latvija.lv/e-adrese/ !

Jaunumi:

 1. Oficiālās elektroniskas adreses (e-adreses) izmantošanas vadlīnijas (2.versija) - Maijs, 2018
 2. Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par valsts iestāžu gatavību E-adreses ieviešanai” - Februāris, 2018

Papildu resursi:

 1. Normatīvais regulējums:
    • Oficiālās elektroniskās adreses likums
    • Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi
    • Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums
 2. Politikas plānošanas dokumenti:
    • Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija
    • Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai" (29.11.2016)
    • Informatīvais ziņojums “Progresa ziņojums par valsts iestāžu gatavību E-adreses ieviešanai” - Februāris, 2018
 3. Skaidrojošie materiāli, prezentācijas, video:
    •
  E-adreses infografika
    

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) kā valsts pārvaldē vienots risinājums tiek ieviests, lai elektroniskā vidē nodrošinātu garantētu, drošu un ērtu oficiālo saziņu starp valsts iestādēm un privātpersonām, tai skaitā, to nodrošinot vienas sistēmas ietvaros. 

 

       

   

  Oficiālās elektroniskās adreses likuma izpratnē valsts iestāde ir:

 • tiešās pārvaldes iestāde (ministrijas, to padotības iestādes, Ministru kabineta un Ministru prezidenta pakļautībā esošās iestādes);
 • valsts institūcija, kas nav padota Ministru kabinetam (piemēram, Latvijas Banka, Latvijas Republikas Saeima u.c.);
 • atvasināta publiska persona un tās iestāde (piemēram, pašvaldības un to iestādes);
 • tiesu iestāde;
 • prokuratūra;
 • zvērināts tiesu izpildītājs un maksātnespējas procesa administrators;
 • privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums (piemēram, valsts akciju sabiedrība CSDD).

 

No 2018. gada 1. jūnija e-adrese būs obligāti jāizmanto valsts un pašvaldību iestādēm, plānošanas reģioniem, valsts augstskolām un zinātniskiem institūtiem, publiskiem nodibinājumiem, prokuratūrai un privātpersonām, kam deleģēts valsts pārvaldes uzdevums. Bet no 2020. gada e-adresi lietos tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas administratori.


Juridiskās privātpersonas (komersanti un citi tiesību subjekti, kas reģistrēti Uzņēmuma reģistrā – biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, politiskās partijas, reliģiskās organizācijas u.c.), e-adresi brīvprātīgi varēs sākt izmantot sākot no 2019. gada sākuma, bet no 2020. gada e-adreses lietošana tiem būs obligāta.

 

Iedzīvotāji e-adresi varēs lietot brīvprātīgi sākot ar 2019. gada 2. janvāri. Savukārt, fiziskām personām, kuras ir arī rezerves karavīri, e-adrese būs jālieto obligāti ar 2019.gada 1.februāri.! Iestādēm e-adrese jāizmanto obligāti, komersantiem pakāpeniski, iedzīvotājiem brīvprātīgi!

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 19.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/e_adrese/