Drukāt
ZPI aprites cikla izmaksu kalkulatori
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.07.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/kalkulators/