Drukāt
ZPI aprites cikla izmaksu kalkulatori
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.11.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/kalkulators/