Drukāt
Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/