Drukāt
Kā atpazīt Zaļo iepirkumu?

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/