Drukāt
01.02.2017
VARAM analizēs un uzlabos publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) analizēs valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību portālā Latvija.lv un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Ar sadarbības partneriem tiks izstrādāti koprades rīki, kas radīs iespēju iedzīvotājiem uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību. Šie pasākumi tiks īstenoti projekta “CITADEL: Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi”* (projekts) laikā. 

Projekts norisinās no 2016. gada oktobra un ilgs līdz 2019. gadam. Tajā piedalās 12 partneri no piecām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, akadēmiskie partneri un tehnoloģiju uzņēmumi no Spānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas un Latvijas. Projekta koordinators ir spāņu tehnoloģijas uzņēmums TECNALIA. No Latvijas tajā piedalās VARAM un Latvijas Universitāte.

Projekta mērķis ir izstrādāt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus, kā arī rekomendācijas un vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei publiskās pārvaldes uzlabošanā, tai skaitā publisko pakalpojumu sniegšanā. Projekta laikā tiks izstrādāta visaptveroša ekosistēma (platforma), kurā tiks apkopoti minētie rīki, ES likumdošanas analīze, labākie prakses piemēri un politikas rekomendācijas.

CITADEL ekosistēma un tās rīki tiks testēti vairākos līmeņos trijās valstīs. Beļģijā tie tiks testēti pilsētas līmenī (projektā piedalās Antverpenes pilsēta), Itālijā – reģionālajā līmenī (Apūlijas reģions), bet tikai Latvijā tas tiks veikts valsts līmenī, un to nodrošinās VARAM.

Vairāk par projektu var uzzināt tīmekļa vietnē: http://www.citadel-h2020.eu/

Papildus informācijai ar VARAM sagatavoto informatīvu ziņojumu par valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai ES programmas "HORIZON 2020" ietvaros var iepazīsties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40400940

*CITADEL: Empowering Citizens to Transform European Public Administrations. Projekts tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/