Drukāt
28.02.2017
K.Gerhards: Arī šogad turpināsim uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem

Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas saņemt publiskos pakalpojumus novados, viena no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda prioritātēm 2017. gadā ir turpināt darbu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidē un attīstībā. 

Ministrs K.Gerhards uzsver: “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas politikas rezultāts. Tādā veidā turpinām padarīt iedzīvotājiem ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu. Esmu gandarīts, ka Latvija, pilnveidojot iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespējas saņemt šādus pakalpojumus, ir paraugs arī daudzām Eiropas valstīm. 

2017. gadā valsts publisko pakalpojumu sniegšanai un VPVKAC tīkla attīstībai piešķirti vairāk nekā 940 tūkstoši eiro, šogad darbu uzsāks 13 jauni novadu nozīmes VPVKAC dažādās Latvijas vietās. Pirmo no tiem atklās 1.martā Ikšķilē.

Novadu nozīmes centros var pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus un Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts Darba inspekcijas. Valsts zemes dienesta e-pakalpojumus,  kā arī saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Tāpat iespējams saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Klientu apkalpošanas centros pieejama arī informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, to darba laiku un pieteikšanās kārtību.

Šobrīd Latvijā pakalpojumus var pieteikt un konsultācijas var saņemt jau 56 novadu nozīmes un 3 reģionālās nozīmes VPVKAC. 

Pēdējie reģistrētie dati liecina, ka VPVKAC tīklā līdz šim ir sniegti 43 204 pakalpojumi, tajā skaitā 9 529 konsultācijas, 3 295 reģistrēti pakalpojumu pieteikumi un 30 380 VSAA pakalpojumu pieteikumi.

VPVKAC izveidošanas mērķis ir nodrošināt iespējas valsts un pašvaldību sniegtos pakalpojumus un konsultācijas par e-pakalpojumiem saņemt tuvāk dzīvesvietai – ĀTRĀK, ĒRTĀK, IZDEVĪGĀK! 

Sev tuvāko VPVKAC iespējams atrast valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri  

Oskars Vizbulis
Ministra padomnieks
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel. 67026463
E-pasts: Oskars.Vizbulis@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/