Drukāt
21.03.2017
Ar ERAF atbalstu īstenos LVRTC E-Identitātes un e-paraksta projektu

2017.gada 21.martā valdība atbalstīja Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) projekta „E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” iekļaušanu vienotās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) mērķarhitektūrā. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā plānotās izmaksas ir 3,5 miljoni euro. 

Projektā tiks īstenoti pasākumi, kas mazina šķēršļus e-identitātes izmantošanai e-pakalpojumos un droša elektroniskā paraksta lietošanu pilnībā elektroniskos dokumentu aprites procesos.

Projekta mērķis ir nodrošināt elektroniskās identifikācijas (eID) karšu turētājiem uzticamības pakalpojumus (autentificēšanās, e-parakstīšana, e-dokumenta pārbaude, laikzīmogošana), paplašināt ar eID kartēm pieejamo pakalpojumu izmantošanas iespējas ar lietotājiem ērtām tehnoloģijām, mobilajām iekārtām, izstrādāt ērtu saskarni un rīkus uzticamības pakalpojumu  saņemšanai un izmantošanai trešo pušu informācijas sistēmās, izmantojot eID karti, kā arī realizēt eID karšu personalizēšanas un izsniegšanas infrastruktūras attīstīšanu.

Projekta ietvaros tiks attīstīta eIDAS regulas1 prasībām atbilstoša uzticamības pakalpojumu platforma.

Projekta iekļaušanu IKT mērķarhitektūrā atbilstoši metodikai izvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula(ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK


Anda Zaļepska
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533/905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 15.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/