Drukāt
25.04.2017
Iznākušas jaunās 2017. gada 1. ceturkšņa Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-ziņas

Elektroniskais izdevums sniedz apkopojošu 1. ceturkšņa statistiku par e-pakalpojumu ieviešanu un to lietošanu, t.sk. e-pakalpojumu maksājumu statistiku, kā  arī informāciju par datu apmaiņu un vienotās pieteikšanās moduļa izmantošanu valsts iestādēs, statistiku par ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/