Drukāt
28.04.2017
NFI programma: Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/