Drukāt
15.05.2017
VARAM organizē starptautisku diskusiju par atvērtas un inovatīvas valsts pārvaldes pilnveidi

No 2017. gada 16. līdz 18. maijam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Latvijas Universitāte (LU) organizē CITADEL* projekta ģenerālo asambleju. Projekta partneri no Latvijas, Spānijas, Beļģijas, Nīderlandes un Itālijas diskutēs par publisko pakalpojumu uzlabošanu un atvērtas un inovatīvas valsts pārvaldes pilnveides metodēm un risinājumiem. 

Ekspertu fokusgrupas laikā diskutēs par inovācijām un pakalpojumu pilnveidi valsts pārvaldē, pakalpojumu kopradīšanu, kā arī par pakalpojumu kvalitātes analīzei nepieciešamajiem datiem. Plānotas arī diskusijas par metodēm un risinājumiem iedzīvotāju plašai iesaistei publisko pakalpojumu veidošanā un izmantošanā.

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares profesionāļi.

Asamblejas laikā notiks arī projekta partneru darba sesijas LU Dabaszinātņu centrā un VARAM telpās.

CITADEL projekts norisinās no 2016. gada oktobra līdz 2019. gadam. Tā mērķis ir izstrādāt IKT rīkus, kā arī rekomendācijas un vadlīnijas iedzīvotāju iesaistei publiskās pārvaldes uzlabošanā, tai skaitā publisko pakalpojumu sniegšanā. Projekta laikā tiks izstrādāta visaptveroša ekosistēma (platforma), kurā tiks apkopoti minētie rīki, ES likumdošanas analīze, labākie prakses piemēri un politikas rekomendācijas.

Projektā piedalās 12 partneri no piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā valsts pārvaldes iestādes, akadēmiskie partneri un tehnoloģiju uzņēmumi no Spānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Itālijas un Latvijas. Projekta koordinators ir spāņu tehnoloģijas uzņēmums TECNALIA. No Latvijas tajā piedalās VARAM un Latvijas Universitāte. CITADEL projekta ietvaros tiks analizēta valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv un tā lietotāju paradumi, kā arī Vienoto Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru pakalpojumi.

Vairāk par projektu var uzzināt tīmekļa vietnē: http://www.citadel-h2020.eu/

* Projekta “CITADEL: Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi” - CITADEL: Empowering Citizens to Transform European Public Administrations. Projekts tiek finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros.

Laura Jansone
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lvDokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/