Drukāt
Informatīvie un audiovizuālie materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/