Drukāt
Eiropas Komisijas izstrādātie ieteikumi Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanai
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/