Drukāt
30.05.2017
Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārrobežu sadarbības programmu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai (VARAM 2017/15)

Būvniecības ekspertu pakalpojumi pārrobežu sadarbības programmu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

30.05.2017.

2.

Nolikums LV

30.05.2017.

3.

Nolikums ENG

30.05.2017.

4.

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

15.06.2017.

5.

Lēmums

15.06.2017.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/