Drukāt
09.06.2017
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Elektroniskās monitoringa sistēmas un Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam datu bāzes uzstādīšana un uzturēšana (VARAM 2017/16)

Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Elektroniskās monitoringa sistēmas un Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam datu bāzes uzstādīšana un uzturēšana

Nr.p.k.

Dokuments

Publicēts

1.

Informatīvais paziņojums

09.06.2017.

2.

Nolikums 

09.06.2017.

3.

Nolikuma pielikumi: 1 2 3 4 

09.06.2017.

4.

Iepirkuma procedūras ziņojums

10.07.2017.

5.

Paziņojums par rezultātiem

20.07.2017.

6.

Līgums

20.07.2017.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums_rss/