Drukāt
05.04.2006
Projekta „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekta sagatavošana” noslēguma seminārs
Šī gada 12.aprīlī Liepājā notiks projekta „Liepājas Karostas kanāla attīrīšanas projekta sagatavošana” noslēguma seminārs, kuru organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (LSEZ) sadarbībā ar Valsts SIA “Vides projekti”. Seminārā tiks prezentēti projekta darba rezultāti un turpmākie plāni Karostas kanāla attīstībā.

Projektu saskaņā ar Vides ministrijas pasūtījumu realizēja Valsts SIA “Vides projekti”. Projekts tika uzsākts 2005.gada maijā un tā mērķis bija sagatavot pieteikuma dokumentāciju Eiropas Kohēzijas fondam ar mērķi saņemt finansējumu Liepājas Karostas attīrīšanai no piesārņotajiem nogulumiem. Projekts sastāvēja no vairākām daļām – normatīvo aktu analīzes, esošās situācijas izvērtējuma, papildus kanāla izpētes darbiem, kanāla attīrīšanas alternatīvu izvēles, finansu-ekonomiskās analīzes, pieteikuma sagatavošanas Kohēzijas fondam un darba uzdevuma sagatavošanas valsts iepirkumam.

Liepājas Karostas kanāls ir vispiesārņotākā bijušās militārās teritorijas daļa Liepājā, kuras platība sastāda 780 000 m2. Galvenās piesārņojošās vielas ir naftas produkti un smagie metāli, un kopējais piesārņoto nogulumu apjoms ir aptuveni 650 000m3. Saskaņā ar Valsts SIA “Vides projekti” izstrādāto Tehniski-ekonomisko pamatojumu šos nogulumus paredzēts pārvietot aiz Karostas kanāla austrumu galā uzbūvētā rievsienas nosprostojuma. Nosprostojuma ierobežotajā teritorijā paredzēts izveidot nogulumu deponēšanas vietu, kura būtu pilnībā hidroizolēta no apkārtējās vides.

Papildu informācija par semināru un projektu pieejama LSEZ pārvaldē, kontaktpersona: Mārketinga un investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš, telefons: 3427477, e-pasts: ivo@lsez.lv

Pieteikumus uz semināru sūtīt Valsts SIA „Vides projekti” projektu vadītājai Kristīnei Tihanovai pa e-pastu: kristine.tihanova@videsprojekti.lv vai pieteikties pa telefonu: 7503137.

 

Projekta vadītājs:
Jānis Māris Gobiņš
jgobins@deltaenv.com

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/