Drukāt
04.07.2017
Panāk vienošanos par investīciju piesaisti IKT attīstībai Latvijā

No 2017. gada 29.jūnija līdz 1.jūlijam Sietlā, Amerikas Savienotās Valstīs, notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Microsoft Korporācijas vadības pārstāvjiem, lai stiprinātu sadarbību eksporta potenciāla attīstīšanā un inovāciju ieviešanā Latvijā.

Vizītes laikā Microsoft Campus Redmondā, Sietlā tika pārrunāts līdz šim paveiktais e-pārvaldes jomā, kā arī diskutēts par valsts pārvaldes attīstības izaicinājumiem digitālajā laikmetā. Tikšanās laikā abas puses prezentēja sasniegumus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldes organizācijā un jauno tehnoloģiju attīstībā, kas būtu izmantojami valsts pārvaldes procesu modernizācijai, kā arī inovatīvo projektu attīstībai zinātnē un uzņēmējdarbībā.

Latvijas pusi pārstāvēja vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis. Delegāciju veidoja arī pārstāvji no Ministru prezidenta biroja, Ekonomikas ministrijas, Valsts zemes dienesta, Latvijas Universitātes, Tilde, Datorzinību Centra, RIX Technologies, SQUALIO Cloud Consulting, ABC Software un Microsoft Latvia.

Tiekoties ar Microsoft Korporācijas vadītāju publiskā sektora klientiem Timu Turito (Tim Turrito) un Microsoft Korporācijas biznesa attīstības vadītāju publiskā sektora klientiem Trūdiju Norisu-Greju (Trudy Norris-Grey), tika panākta konceptuāla vienošanās par Microsoft Inovāciju centra atvēršanu Rīgā.

Inovāciju centra atvēršana Rīgā ir būtisks sasniegums un apliecinājums Latvijā izveidotam tīklojumam, kas apvieno un veicina sadarbību starp IKT nozares pārstāvjiem, zinātni, nevalstiskajām organizācijām un valsts pārvaldi, veicinot jauno tehnoloģiju ieviešanu valsts pārvaldes procesos, kā arī stimulējot jauno uzņēmumu attīstību augsti pievienotās vērtības nozarē, kāda ir IKT,” uzsver K.Gerhards.

Korporācijas pārstāvji augsti novērtēja Latvijas īstenoto valsts IKT pārvaldības politiku, sasniegto sadarbības briedumu un izveidoto inovāciju veicināšanas platformu.

Vizītes ietvaros notika Latvijas IKT uzņēmumu izstrādāto pilota projektu prezentācijas un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu izstrādāto inovatīvo produktu izvēršanu starptautiskajā tirgū. Būtisks panākumu priekšnosacījums IKT projektu attīstībai ir jauno mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošana. 

Latvijas attīstīto projektu vidū ir mašīntulkošana un virtuālie asistenti, intelektuālās monitoringa sistēmas transporta nozarē un informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu lietotāju paradumu novērtēšanā, interaktīvie mācību moduļi un citi. Vairāki projekti ir ieviesti un tiek sekmīgi izmantoti Latvijā.

Tikšanās laikā ar Redmondas pilsētas mēru tika apspriesti viedo pilsētu* attīstības projekti. Latvija prezentēja inovatīvos projektus intelektuālās monitoringa sistēmas pielietošanai pilsētvidē, kā arī virtuālo asistentu izmantošanas iespējas pašvaldību pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai. Redmondas mērs atzinīgi novērtēja Latvijas uzņēmumu sasniegumus un vienojās par iespējamo sadarbību.

2017. gada 1. februārī Microsoft Latvia pievienojās VARAM un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas parakstītajam Sadarbības memorandam. Tas paredz, ka sadarbībā starp valsti un nozari jāveido inovatīvi, eksportspējīgi, tehnoloģiju iespējās un datu pieejamībā balstīti risinājumi, kas uzlabotu publiskā sektora orientāciju uz klientiem, elastību un sniegto pakalpojumu ērtumu. Parakstot šo memorandu, arī Microsoft Latvia apņēmās savas kompetences ietvaros sadarboties uzstādīto mērķu sasniegšanā un veicināt sadarbību Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā.* Vieda pilsēta – termins, kas arvien biežāk tiek lietots, apzīmējot “gudru” pilsētas pārvaldību, piemēram, ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu, ielu apgaismošanas sistēmu ieviešanu un pilsētas satiksmes pārraudzīšanu

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/