Drukāt
04.07.2017
Valdība atbalsta vienotas pakalpojumu pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs

2017. gada 4.jūlijā  valdība pieņēma četrus Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas rada tiesisko pamatu vienotas pakalpojumu pārvaldības ieviešanai valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās.

MK noteikumi Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība” definē valsts pārvaldes pakalpojuma jēdzienu, uzskaiti un to kā iestādes pakalpojumus apraksta valsts pārvaldes pakalpojumu katalogā. Noteikumi paredz, ka valsts un pašvaldību iestādēm būs vienuviet jāpublicē visu sniegto pakalpojumu apraksti un saņemšanas nosacījumi. Tāpat noteikumi paredz minimālos pakalpojumu izpildes rādītājus, kas iestādēm jāuzskaita un jāņem vērā pilnveidojot savā kompetencē esošos pakalpojumus.

MK noteikumi „Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” nosaka portāla www.latvija.lv izmantošanas un pārvaldības kārtību, portāla pārziņa un valsts pārvaldes iestāžu pienākumus un atbildību, informācijas apmaiņu starp tiem, kā arī kārtību, kādā aktualizējama portālā ietvertā informācija. Noteikumi paredz arī portāla lietotāju atbalsta funkcijas – konsultāciju sniegšanas kārtību, līdz ar to padarot portāla www.latvija.lv lietošanu vēl ērtāku un pieejamāku gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem.

MK noteikumi “Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība” rada VPVKAC darbības tiesisko regulējumu, nosaka VPVKAC veidus, VPVKAC sniegto pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību. Līdz ar šo noteikumu pieņemšanu tiks sekmēta pašvaldību un valsts tiešās pārvaldes izpratne par VPVKAC darbības principiem, kā arī uzlabos pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

MK noteikumi “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” definē minimālās prasības pakalpojumu elektronizācijai, uzsverot lietotāju iesaisti pakalpojumu elektronizācijas procesā, pakalpojumu izpildes un kvalitātes rādītāju uzskaiti, valsts rīcībā esošo datu izmantošanu un iestāžu atbildību par elektronisko pakalpojumu izmantošanas veicināšanu.

Kopumā augstāk minēto četru MK noteikumu pieņemšana nodrošinās to, ka gan klātienes, gan e-pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs vienkāršāki, kvalitatīvāki un ērtāk pieejami.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/