Drukāt
18.07.2017
VARAM pārstāvji diskutē par brīvas datu plūsmas politiku ES Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru sanāksmē

2017. gada 17.-18. jūlijā notika neformālā Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru sanāksme (sanāksme) Igaunijā. Tajā Latviju pārstāvēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. 

Neformālās sanāksmes vadošā tēma bija brīva datu plūsma Eiropā. Tikšanās laikā tika diskutēts par brīvu datu plūsmu kā piekto brīvību un brīvas datu plūsmas lomu Eiropas datu ekonomikas attīstībā. Atsevišķās sesijās tika diskutēts par pakalpojumu vienoto tirgu, par to kā veiksmīgi ieviest 5G tīklu Eiropā, kā arī par datu ekonomikas nākotni Eiropā.

Debašu laikā notika diskusija par brīvas datu plūsmas politikas ietekmi, veidojot datu ekonomiku. Sanāksmes dalībnieki tika aicināti dalīties ar viedokļiem, kā publiskās pārvaldes iestāžu un uzņēmumu radītos datus padarīt labāk pieejamus.

Latvija akcentēja, ka kopumā atbalsta datu atvēršanu un brīvas datu plūsmas veidošanu Eiropā.

J.Eglīts uzsvēra: „Neskatoties uz izvirzīto ambiciozo mērķi, ir jāvirzās uz datu atvēršanu un brīvu datu plūsmu apmaiņu. Digitālās tehnoloģijas rada datus un, nodrošinot brīvu pieeju ne-personas datiem, tiek radītas jaunas iespējas un potenciāls ekonomikas attīstībai. Ir jāturpina darbs pie normatīvās vides sakārtošanas, lai mazinātu esošās barjeras, kas šobrīd kavē brīvu datu apmaiņu. VARAM datu atvēršanu ir izvirzījis kā vienu no savām prioritātēm Latvijas informācijas sabiedrības politikā un ir uzsāktas vairākas sadarbības aktivitātes arī ar Latvijas nozaru pārstāvjiem, kas ir jāturpina.”

Lai veicinātu diskusijas par brīvu datu plūsmu, pirms ministru sanāksmes Igaunijas prezidentūra ES Padomē 17.jūlijā rīkoja konferenci par brīvu datu plūsmu digitālajā vienotajā tirgū. Tajā tika diskutēts par brīvas datu plūsmas ierobežojumiem gan privātajā, gan publiskajā pārvaldē. Konferences augsta līmeņa sesijās tika identificētas tās aktivitātes, kas būtu jārisina nākotnē, lai Eiropā būtu iespējama datu apmaiņa bez ierobežojumiem.

Latvijas delegāciju ES Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru sanāksmē vadīja VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts. Delegācijas sastāvā bija arī VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis un E-pārvaldes departamenta direktora vietniece – Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja Laura Gintere.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/