Drukāt
29.08.2017
Ar ERAF atbalstu tiks īstenots teritoriālās un informācijas sistēmas attīstības projekts

2017.gada 29.augustā valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras virzīto projektu “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” (projekts) iekļaušanu vienotās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mērķarhitektūrā. Projekta izmaksas plānotas 1 000 000 eiro apjomā. 

Projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidoti 5 darbības procesi, ieviestas jaunas datu integrācijas, ieviesti un pilnveidoti elektroniskie pakalpojumi un publicētas 34 atvērto, atkalizmantojamo, koplietošanas datu kopas.

Šī projekta mērķis ir ieviest ērti lietojamu, efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu pilnveidoto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) risinājumu, kā arī veikt teritorijas attīstības plānošanas procesu pilnveidošanu TAPIS, datu apmaiņas sadarbības ietvaros. Tā pat plānots elektronizēt Jūras telpiskās plānošanas atbalsta procesus un veicināt teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publisko pieejamību www.geolatvija.lv un www.latvija.lv, ieviešot četrus elektroniskos pakalpojumus. Pakāpeniski plānots pilnveidot reģionālās attīstības politikas instrumentu pārvaldības un Reģionālās attīstības indikatoru moduli (RAIM), tai skaitā, nodrošināt risinājuma publiskās daļas integrāciju ar Datu publicēšanas platformu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākti sociālekonomiskie ieguvumi, kas projekta dzīves cikla laikā sasniegs kopējo ietaupījumu 2 301 569 euro, kā arī panākts valsts pārvaldes iestāžu uzturēšanas izmaksu samazinājums par 526 082 euro (aprēķināts laika periodam 2017.–2029.gads). Kopējais ietaupījums projekta dzīves cikla laikā 2 827 651 euro.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026905
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/