Drukāt
07.04.2006
Latvijas Dabas muzejs sāk akciju “Meklējam lidvāveri”
11. aprīlī ar ekspedīciju uz dabas liegumu “Gruzdovas meži” Balvu rajonā Latvijas Dabas muzeja speciālisti un citi entuziasti sāks akciju “Meklējam lidvāveri”.
Akcijas ietvaros notiks lidvāveru meklētāju sacensības un atmiņstāstu konkurss. Aktivitātes ilgs līdz pat 1. oktobrim.

Latvijas Dabas muzeja speciālisti kopā ar citiem entuziastiem otrdien, 2006. gada 11. aprīlī dosies ekspedīcijā meklēt lidvāveres pēdas dabā uz turieni, kur šīs dzīvnieciņš redzēts vēl nesenā pagātnē, ar to sākot akciju “Meklējam lidvāveri” un aicinot ikvienu pievērst uzmanību 2006. gada dzīvniekam – parastajai lidvāverei (Pteromys volans).

Akcijas ietvaros Latvijas Dabas muzejs izsludina lidvāveru meklētāju sacensības un atmiņstāstu stāstu konkursu.

Ikviens, kas dodas mežā, var kļūt par lidvāveres atradēju, ja vien pievērsīs uzmanību potenciālām lidvāveru mītnes vietām – veciem, lieliem egļu – lapu koku mežiem un pavēros, vai zem veciem, dobumainiem kokiem uz kūstošā sniega nav redzamas lidvāveru darbības sekas – dzeltenīgi, rīsu graudus atgādinoši mēsliņi.

Tiem, kas vēlas piedalīties atmiņstāstu konkursā un palīdzēt papildināt lidvāveres vēsturiskās izplatības karti, jāpieraksta savas, vai savu vecāku, vecvecāku un citu zināmu cilvēku atmiņas par tikšanos ar lidvāveri dabā.

Atmiņstāsti vai jaunās dabā pamanītās reālās liecības par lidvāveres esamību kopā ar precīzu atrašanās vietas aprakstu, ģeogrāfiskajām koordinātēm un iesūtītāja datiem jāsūta uz Latvijas Dabas muzeju Rīgā, K. Barona ielā 4, LV-1050 ar norādi “Gada dzīvnieks 2006”.

Lidvāveres atradēji un atmiņstāstu konkursa dalībnieki tiks godināti īpašā pasākumā un saņems balvas no Latvijas Dabas muzeja.

Latvijā vēl ir saglabājušies lidvāveru dzīvošanai piemēroti meži un tuvojoties pavasarim, arvien lielāka kļūst iespēja pamanīt šī noslēpumainā dzīvnieciņa darbības pēdas dabā.

Vēsturiski lidvāvere Latvijā bija sastopama visā teritorijā. 20. gs. beigās šis dzīvnieks bija novērots tikai valsts ziemaļaustrumdaļā. Pēdējā zināmā lidvāveres dzīves vieta atrodas dabas liegumā „Gruzdovas meži” Balvu rajonā, taču ir pētnieki, kas uzskata, ka lidvāveres Latvijā ir izzudušas, tāpēc meklēt reālas liecības par lidvāveres esamību ir īpaši svarīgi, diemžēl pāris lidvāveru pētniekiem vieniem pašiem neiespējami.

Latvijas Dabas muzeja speciālisti piedāvā žurnālistiem ekskluzīvu iespēju doties līdzi ekspedīcijā. (Uzziņas un pieteikšanās: 7356025. Vietu skaits ierobežots!!!)


Akcijas “Meklējam lidvāveri” nolikums pielikumā.

Sīkāka informācija par akciju: muzejā pa tel. 7356041, 7356025

Informācija un akcijas nolikums: www.dabasmuzejs.gov.lv


Vineta Grigāne
Latvijas Dabas muzeja Izstāžu
un informācijas nodaļas vadītāja
Tel.7356025,
e—pasts: vineta.grigane@ldm.gov.lv

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/