Drukāt
12.09.2017
Valsts reģionālās attīstības aģentūra sāk īstenot projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidoti darbības procesi un izstrādātas un publicētas iepirkumu datu atkalizmantošanas datu kopas. Proti, projekts nodrošinās jau funkcionējošu www.eis.gov.lv elektronisko iepirkumu un elektronisko izsoļu platformu  attīstību, aktualizējot un veicinot Publisko iepirkumu likuma nosacījumu izpildi, kā arī padarot pieejamāku to pielietošanu jebkuram Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) lietotājam  - Publisko iepirkumu likuma (arī citu iepirkumu likumu) subjektam, kas EIS strādā kā pasūtītājs, un jebkuram piegādātājam, kurš ir piedalījies iepirkumā ar mērķi iegūt tiesības sniegt savus pakalpojumus vai piegādāt savas preces.

Projekta mērķis ir atvieglot EIS lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

Projekta aktivitāšu īstenošana ir plānota 3 gadu termiņā no 2017.gada 1.augusta līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Papildus informācija:
Oļegs Fiļipovičs
VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Tālr.: +371 67350649
E-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/