Drukāt
Digitālās ekonomikas politikas komiteja (Committee on Digital Economy Policy - CDEP)

Digitālās ekonomikas politikas komiteja izveidota 1982.gada 1.aprīlī, līdz 2014.gada 13.februārim kā Informācijas, datoru un komunikāciju politikas komiteja.

Digitālās ekonomikas politikas komitejas mērķi ir atbildība par uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu ar daudzpusēju sarunu procesu, kas:

1) veicinātu pieejamas, inovatīvas, atvērtas, iekļaujošas un uzticamas digitālās ekonomikas attīstību stabilam uzplaukumam un labklājībai;

2) izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju potenciālu, it īpaši internetu un digitalizāciju, lai sasniegtu sociālekonomiskos mērķus, tādus kā uzlabot produktivitāti, piedāvājot iespējas jaunām darba vietām, sniedzot ieguldījumu ietekmes uz vidi mazināšanā, uzlabojot veselības rezultātus un dzīves kvalitāti kopumā.

 

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Digitālās ekonomikas politikas komiteju ir:

  • Digitālo jautājumu horizontālie projekti (izvērtējums par digitālās jomas ietekmi nozarēs);
  • Digitālās transformācijas jautājumi;
  • Datos virzītas ekonomikas attīstība un datu inovācijas.
  • Digitālās drošības jautājumi;
  • Digitālo prasmju attīstība;

 

Ministru līmeņa sanāksmes

2016.gada 19. – 26.jūnijam Kankūnā, Meksikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece Signe Bāliņa piedalījās OECD Digitālās ekonomikas ministru sanāksmē un Digitālās ekonomikas komitejas sanāksmē, kurā Latvijā tika aicināta izteikties un sniegt savu redzējumu par sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem no interneta atvēruma.

Latvija ir iesaistījusies OECD digitālajā horizontālajā projektā (OECD Going digital), kura mērķis ir izveidot ietvaru, lai nākotnē palīdzētu veidot digitālās transformācijas valstīs, un kas ir būtisks sabiedrībai, lai integrētos straujajā digitālās vides attīstībā. Projekts darbojas kopš 2017.gada un tā mērķis ir palīdzēt politikas veidotājiem labāk izprast digitālās transformācijas procesus, attīstīt un ieviest tādu politikas ietvaru, kas veicina pozitīvu un iekļaujošu digitālo ekonomiku un sabiedrību.

Latvijai minētā dalība sniedz pieredzi un iespējas iegūt analīzi par pārnozaru horizontālām ietekmēm uz / no digitālās vides. Latvija ir iesaistījies un devusi vērtējumu par vairākiem OECD sagatavotajiem ziņojumiem.

2019.gada 11.  -12.martā Parīzē, Francija notiks OECD Going Digital  augstākā līmeņa sanāksme, kas, tādejādi noslēgs divus gadu garumā notikušo OECD digitāli horizontālo projektu. Plānots, ka augsta līmeņa sanāksmē tiks prezentēti projekta galvenie secinājumi un politiskie paziņojumi.

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes

Digitālās ekonomikas politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 2 reizes gadā.

Latvija piedalījusies un regulāri nodrošina dalību komitejas darbā dalībnieka statusā kopš 2009. gada.


Latviju Digitālās ekonomikas politikas komitejā pārstāv VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis.

 

Darba grupas

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Digitālās ekonomikas politikas komitejas darba grupu  darbā:

  • Darba grupa par komunikāciju infrastruktūru un pakalpojumu politiku;
  • Drošības un konfidencialitātes darba grupa digitālajā ekonomikā;
  • Digitālās ekonomikas novērtēšanas un analīzes darba grupa.

 

Informācijas apmaiņu ar OECD par digitālās ekonomikas politikas jautājumiem koordinē VARAM sadarbojoties ar kolēģiem no Aizsardzības ministrijas, CERT.LV, Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Centrālās statistikas pārvaldes.

 

Kontakti informācijai: Laura Gintere, Elektroniskās pārvaldes departamenta direktora vietniece, Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja, e-pasts: laura.gintere@varam.gov.lv, tel. nr.: 67026943

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/VARAM_sadarbiba_ar_OECD/