Drukāt
09.10.2017
Notiks seminārs par E-adreses ieviešanu valsts iestādēs

Lai nodrošinātu savlaicīgu e-adreses ieviešanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2017. gada 10. oktobrī organizē semināru “E-adreses ieviešana valsts iestādēs” kvalitatīva ārpakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai valsts iestādēm.  

Semināra ietvaros klātesošajiem (ārpakalpojuma sniedzējiem – izstrādātājiem, konsultantiem u.c.) tiek sniegta aktuālākā informācija par e-adreses ieviešanu – pamatnosacījumi un tiesiskie aspekti. Tāpat semināra dalībnieki tiek iepazīstināti ar tehniskajiem risinājumiem dokumentu vadības sistēmu un biznesa (pakalpojumu) sistēmu sadarbībai ar e-adreses risinājumu un iespējamajiem nepieciešamajiem pielāgojumiem valsts iestādēm*.

Seminārs būs vērojams tiešraidē: /lat/video_tiesraide

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese būs oficiāls elektroniskās saziņas veids, kas nodrošinās iespēju ērtāk sazināties starp valsts iestādēm, juridiskajām privātpersonām (uzņēmumiem, biedrībām, u.c.) un iedzīvotājiem. Aktivizējot e-adresi, iestādes turpmāk ar personu oficiālo saziņu veiks elektroniski – uz personas Oficiālo elektronisko adresi. Ziņojumi tiks saņemti portālā Latvija.lv, bet paziņojumus par to iedzīvotāji varēs saņemt uz savu privāto e-pastu. Plašāka informācija pieejama VARAM tīmekļvietnē šeit.

Valstī e-adrese sāks darboties no 2018. gada 1. jūnija, kad obligāti e-adrese jāsāk izmantot rezerves karavīriem un valsts iestādēm, izņemot tiesu sistēmas iestādēm, kurām tā obligāti būs jāsāk izmantot no 2020. gada 1. janvāra. Uzņēmēji e-adresi brīvprātīgi varēs izmantot vienu gadu no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, taču sākot ar 2020. gada 1. janvāri sarakstei ar valsts iestādēm tas būs obligāti. Savukārt iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga un viņi varēs izvēlēties, vai izmantot šādu saziņas veidu ar valsti, piesakoties uz šo pakalpojumu.

*Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.martā

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr. 10.1.2.0/15/TP/011 „Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”.

Karīna Eglīte-Miezīte
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Publisko pakalpojumu departamenta
Elektronisko pakalpojumu nodaļas
vecākā konsultante
Tālr.: 66016736
Karina.Eglite-Miezite@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv | www.latvija.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv 


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/